نوسازی جداول بلوار شهدای زینبیه در محدوده پارک لاله

نوسازی جداول بلوار شهدای زینبیه در محدوده پارک لاله

با اجرای جدولگذاری کانیو در ضلع جنوبی بلوار شهدای زینبیه در محدوده پارک لاله جوی آب فرسوده در این نقطه نوسازی شد.