شهرداری میانه

مراجعین گرامی؛

ضمن عرض پوزش، وب سایت شهرداری میانه به دلیل تغییرات فنی موقتاً در دسترس نمی‌باشد.

— روابط عمومی شهرداری میانه

آذربایجان شرقی، میانه، خیابان امام خمینی (ره)، شهرداری میانه | ۵۲۲۲۸۰۸۸-۰۴۱