اخبار شهرداری

درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی

آئین [ ... ]

تعرفه نامه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری  میانه منتشر شد

شهردار [ ... ]

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر

سامانه خدمات الکترونیکی [ ... ]

پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میانه به مناسبت 26 آذر [ ... ]

پیام تبریک شهردار میانه به مناسبت هفته بسیج

شهردار میانه [ ... ]

پیام تبریک شهردار میانه به مناسبت هفته بسیج

شهردار میانه [ ... ]

گزیده ها

تعرفه نامه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری  میانه منتشر شد

شهردار [ ... ]

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1399 شهرداری میانه منتشر [ ... ]

 

تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری میانه منتشر شد

 

صورت [ ... ]

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه منتشر شد

دستورالعمل [ ... ]

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

electronic municipal

 

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      

4.jpg - 8.72 kB            imo.org.ir سازمان شهرداریها