آگهی مزایده واگذاری بهره برداری پارک مادر به بخش خصوصی

آگهی مزایده واگذاری بهره برداری پارک مادر به بخش خصوصی

و شرایط عمومی واگذاری

فایل PDF

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

tafrigh شش ماهه اول 1399 2

tarefe 999