آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم) فروش قطعات مسکونی شهرک ایثار

آگهی مزایده مرحله وم (نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درشهرک ایثار تعاونی بازنشستگان نیروهای مسلح

آگهی زمین های ایثار مرحله دوم 1401

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تماس با ما

شهردار

حیدر رجبی سایت حیدر رجبی

سرپرست شهرداری میانه 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

گزارش تفریغ بودجه سال1400

 

tarefe 401

 

لیست نوبت کوچه ا