تصاویر آیین تودیع مهندس مهدی میرزایی شهردار سابق میانه

تصاویر آیین تودیع مهندس مهدی میرزایی شهردار سابق میانه و معارفه مهندس حیدر رجبی سرپرست شهرداری

تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1

تودیع مهدی میرزایی 1

تودیع مهدی میرزایی 1

تودیع مهدی میرزایی 1

تودیع مهدی میرزایی 1

تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1تودیع مهدی میرزایی 1

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تماس با ما

شهردار

حیدر رجبی سایت حیدر رجبی

سرپرست شهرداری میانه

 

همایش سرمایه گذاری استان

 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

گزارش تفریغ بودجه سال1400

 

tarefe 401

 

لیست نوبت کوچه ا