انتشار گزارش عملکرد مالی یکساله شهرداری میانه در سال 1395

انتشار گزارش عملکرد مالی یکساله شهرداری میانه در سال 1395

گزارش عملکرد مالی سال 1395 شهرداری میانه منتشر شد.

با انجام تفریغ بودجه سال 1395 صورت درآمد و هزینه قطعی شهرداری میانه در سال مذکور مشخص و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: معاونت مالی شهرداری میانه با تهیه صورت هزینه و درآمد یکساله 1395 و ارسال آن به شورای اسلامی شهر برای بررسی و تصویب یک نسخه از آن را اختیار روابط عمومی این شهرداری قرار داد.

متن کامل این گزارش در قالب فایل PDF در لینک های زیر قابل دسترسی می باشد.

صورت درآمد یکساله شهرداری میانه در سال 1395

صورت هزینه یکساله شهرداری میانه در سال 1395

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

شهردار

 

  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه

tarefe 999

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 98