اقدامات اخیر واحد عمران در روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر

اقدامات اخیر واحد عمران در روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر

طبق برنامه زمانبندی واحد عمران شهرداری میانه مناطق ذیل در برنامه روکش آسفالت قرار گرفت و به بهره برداری رسید

1) خیابان اصلی شهرک امام خمینی(ره) (خیابان ابوذر)

2) خیابان اصلی شهرک شهید بهشتی

3) خیابان شکری 

4) کوچه درختی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تماس با ما

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

گزارش تفریغ نیمسال اول 1400

 

tarefe 401

 

لیست نوبت کوچه ا