آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

 

آمار درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری میانه

در اجرای ماده 71 قانون شهرداری ها صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه دوم سال 1396 برای استحضار مردم شریف میانه منتشر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

daheye fajr

شهردار

 

  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه

tarefe 999

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 98