صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماه اول سال 1396

صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماه اول سال 1396

در اجرای ماده 71 قانون شهرداری ها صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماه اول سال 1396 برای استحضار مردم شریف میانه منتشر می شود.

در ماده 71 قانون شهرداری ها آمده است:

ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.

صورت درآمد

 

صورت هزینه

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

daheye fajr

شهردار

 

  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه

tarefe 999

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 98