جلسه کارگروه ایمنی شهرها در برابر آتش سوزی و حوادث

 

جلسه کارگروه ایمنی شهرها در برابر آتش سوزی و حوادث دوشنبه مورخ 28/08/97

 

       در خصوص اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و بند5 تصویب نامه شماره 123272/ت51024ه به تاریخ 18/10/1393 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 64494 به تاریخ 22/12/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ابلاغیه نامه های مذکور مدیر کل محترم ستاد بحران استان به شماره 412 به تاریخ 05/01/1396 اولین جلسه رسمی کارگروه ایمنی شهرها در برابر آتش سوزی و حوادث متشکل از دادستان محترم شهرستان میانه ، معاون محترم عمرانی و امور برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ویژه میانه،  شهردار محترم، نماینده محترم شورای سازمان و عضو شورای اسلامی شهر و مدیران و نمایندگان تام الاختیار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مسکن ، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی شهرستان میانه و سرپرست و مسئولین واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در محل سالن جلسات شهرداری میانه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم گویی شهرداری میانه و توضیحاتی در خصوص شرح وظایف کارگروه مذکور آغاز گردید.

سپس آقای مهندس مشایخی معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ویژه میانه از اهمیت و حساسیت این کارگروه مطالبی را ایراد و در ادامه عنوان نمودند که علاوه بر ایمنی آپارتمان های سطح شهر ، بازار سرپوشیده نیز بایستی مرتباً مورد بازدید قرار گرفته و در خصوص تأمین ایمنی آن با جدیّت گام برداشته شود. در ادامه جناب آقای امامی دادستان محترم با اشاره به ماده 4 از قانون مدنی فرمودند علی رغم بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 5 تصویب نامه هیأت محترم وزیران و نامه های سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و مدیریت بحران استان، اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و نمی توان بر حسب بخشنامه و دستورالعمل ، برای مالکین ساختمان های به اتمام رسیده ( دارای پایان کار ) تکلیفی جدید ایجاد نمود، لکن چنانچه بناهای موجود قابلیت ارتقاء سیستم ایمنی را داشته باشند می باست با پیشنهاد آتش نشانی و خدمات ایمنی خلاء ایمنی در این خصوص را مرتفع نمود و اما چنانچه ساختمانی بر اساس پروانه ساختمانی اجرا نگردد و سیستم ایمنی ناقص را اجراء کرده باشد حتماً می بایست در زمان طرح آن در کمیسیون ماده صد کارشناس ایمنی شهرداری نیز برای روشنگری اعضاء کمیسیون حضور یابند تا تصمیم

 

 

کمیسیون بر حسب وضع موجود اتخاذ گردد که پیشنهاد می گردد شهردار محترم در این خصوص به هنگام تشکیل کمیسیون ماده صد دستور لازم را به دبیرخانه جهت دعوت کارشناس فنی صادر فرماید. دادستان محترم در ادامه ابراز امیدواری کردند که در ساختمان های احداثی جدید هر مرحله از ساختمان، کارشناسان نظام مهندسی و عوامل شهرداری متوجه عدم اجرای مقررات ملی ساختمان گردند و مراتب را در همان ابتداء امر متوقف نمایند اعلام نمودند به گونه ای عمل نگردد که خسارت هنگفتی به مالکین تحمیل و تبعات اجتماعی ناشی از تخریب آن موجب منظره ناخوشایند اجتماعی گردد و ادامه فرمودند این دادستانی در صورت وصول گزارش عدم رعایت مقررات ملی ساختمان قطعاً عملیات عمرانی ساختمان را متوقف خواهند نمود که شایسته است شهردار محترم بر موضوع نظارت کامل و جدی نموده تا بتوان از تحمیل خسارت های ناشی از عدم اجرای مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مبحث سوم مقررات ( نقص سیستم ایمنی ساختمان ) بر شهروندان امتناع و این دغدغه را بر مردم شریف و ولایت مدار میانه تحمیل ننمود که خود نیز از تکالیف پیگیری حقوق عاله دستگاه قضایی به عنوان خادم مردم باشد.

آقای مهندس مهدوی نیا نیز با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی سعی در تعامل هر چه بیشتر با ادارات ذیربط و شهرداری دارد و همچنین می کوشد تا نقشه های ترسیمی و ارائه شده که به تصویب دفتر سازمان نظام مهندسی می رسد را منطبق با آخرین و به روزترین دستورالعمل ها و قوانین مذکور ترسیم و رعایت نماید و بر تلاش مضاعف سازمان نیز در این راستا تأکید نمودند و ضمناً درخواست بازدید میدانی از آپارتمان ارک را نمودند. آقای مهندس کبیری ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار رعایت آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاههای شهرداری شده و همچنین به ساختمان هایی که در حال ساخت و ساز در شهر می باشند نیز ابلاغ گردد علاوه بر رعایت نکات ایمنی در خصوص بکارگیری تجهیزات حفاظت فردی بیمه مسئولیت مدنی نیز در خصوص آنها صورت گیرد.

آقای مهندس موسوی ریاست اداره مسکن، راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه نقشه های ترسیمی و ارائه شده با نقشه های اجرایی در دست مالکین مغایرت داشته و این امر موجب بروز مشکلات جدی در رعایت مقررات ملی ساختمان می باشد خواستار جلوگیری از چنین اقداماتی از سوی مالکین توسط مهندسین ناظر و واحد شهرسازی شهرداری شوند و تقاضای معرفی فرد خاطی به اداره مسکن، راه و شهرسازی شوند تا از طریق قوانین موجود مورد پیگیری قرار گیرند و همچنین خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر دفتر نظام مهندسی شهرداری و مسکن و شهرسازی شده و این مهم را یکی از اساسی ترین کارهایی برشمردند که می تواند در پیشبرد اهداف کارگروه و اجرای صحیح اصول شهر سازی موثر باشد.

حاضرین محترم در جلسه پس از توضیحات شیشه گرها سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و مسئول واحد پیشگیری سازمان مذکور در خصوص عدم رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان توسط اکثر آپارتمان های مسکن مهر و آپارتمان ارک و مشاهده فیلمی در خصوص پدیده فلش آور و اینکه این پدیده می تواند جان و مال ساکنین آپارتمان ها را در صورت بروز حادثه آتش سوزی مورد تهدید جدی قرار دهد بر لزوم رعایت تمامی نکات ایمنی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تأکید نمودند.

اعضاء محترم حاضر در جلسه پس از بحث و بررسی موارد مطروحه در نهایت اتخاذ به تصمیم به شرح ذیل نمودند.

  • 1) مقررات و ضوابط (دستورالعمل ایمنی) برای بناهای موجود با قانون موجود زمان احداث اعمال گردد.
  • 2) مقرر گردید نماینده شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در صورت لزوم در جلسات کمیسیون ماده صد حضور یافته و توضیحات لازم را جهت روشنگری اعضاء کمیسیون ارائه نمایند.
  • 3) تغییر نقشه ساختمانی بدون اطلاع شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در کمیسیون ماده صد قابل پیگیری خواهد بود.
  • 4) مقرر گردید به محض ارائه گزارشات تخلف از سوی مالکین توسط مهندسین ناظر نظام مهندسی اعم از تخلف ساختمانی و ایمنی، پرونده تخلف در این زمینه تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد .
  • 5) عدم گزارش رعایت موارد ایمنی و تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر به مسکن و شهرسازی جهت رسیدگی تخلف ارائه گردد.
  • 6) موارد ایمنی که بایستی توسط سازندگان رعایت گردد به مالک و مسئول مربوطه بطور مستقیم ابلاغ و رسید اخذ گردد.
  • 7) مسئول ایمنی توسط شهرداری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی گردد.
  • 8) بیمه مسئولیت مدنی به تمامی ساختمان های در حال احداث ابلاغ و صورت پذیرد.
  • 9) با توجه به اینکه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در برابر حریق) جزء مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان می باشد و از آنجائیکه مهندسین ناظر مربوطه (مهندسین تأسیسات) برابر تبصره یک ماده صد وظیفه نظارت بر اجرای کامل مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارند لذا مقرر گردید مهندسین ناظر تأسیسات، نظارت کامل بر اجرای صحیح مقررات مذکور را داشته و در این راستا هماهنگی ها و تعامل لازم را با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی داشته باشند.

جلسه در ساعت 17:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.

 

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *