کاشت گلهای فصلی در راستای زیباسازی شهر و ارتقاء سطح سلامت روحی شهروندان

مدیریت واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری میانه با فرا رسیدن ماه سوم از فصل بهار برای سومین دوره از آغاز سال، نسبت به کاشت گل و گیاهان فصلی در داخل فضای سبز میادین، رفیوژهای معابر و پارکهای شهر اقدام نمود.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook