نصب نیمکتهای جدید در سطح پیاده روها و پارکهای شهر

در پی تقاضای شهروندان عزیز، واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری میانه اقدام به افزایش آمار نیمکت با طرحهای جدید، در طول برخی پیاده روهای جدید و معابر پارک ها از جمله کمربند سبز جنوبی، پیاده روی مقابل سینما فرهنگ، پارک ولیعصر با هدف رفاه و آسایش عابرین نمود.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook