نصب آلاچیق های جدید در فضای های سبز شهر

آلاچیق های جدید در فضاهای سبز شهر جهت رفاه و آسایش شهروندان گرامی نصب شدند

به گزارش روابط عمومی، مدیریت فضای سبز و زیباسازی شهری با فرارسیدن فصول بهار و تابستان نسبت به  نصب و جانمایی آلاچیق های جدید در فضاهای سبز نقاط مختلف سطح شهر اقدام میکند.

گفتنی است نصب آلاچیق های جدید از پارک انقلاب، پارک ولیعصر، فضای سبز انتهای شهرک ولیعصر  و همچنین میدان شهداء آغاز گردیده و در راستای زیباسازی شهری و رفاه عمومی عابران گرامی و شهروندان محله های مختلف، در مسیر فضاهای سبز خیابان خیابان ایثار و شهرک اندیشه نیز ادامه دارد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook