آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول اجاره جایگاه سي ان جي شماره 2

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 81 مورخه 97/06/31 شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 2 شهرداري واقع در کمربند ساحلی بصورت ماهیانه بمدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه 447/700/000 ريال از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي واجد شرایط اقدام نماید. شركتهاي واجد شرایط (مورد تائيد شركت نفت) می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری  مورخه 97/08/19 میباشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *