آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری وصول چکهای برگشتی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 8 مورخ 97/01/26 و بند 1-2 صورتجلسه شماره 19 مورخ 97/02/15 شورای اسلامی شهر میانه واگذاری وصول چکهای برگشتی و مطالبات شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از موسسات حقوقی واجد شرایط بصورت درصدی از وصول واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخه 97/08/19 میباشد.

 

                        

 

1- تکمیل خیابان کمربندی ساحلی حد فاصل پل حصار تا کشتارگاه قدیم با برآورد اولیه 6/748/305/536 ريال

2- پروژه تکمیل پیاده رو خیابان شهید مجدی وپیاده رو سازی خیابان ابوذر در شهرک امام با برآورد اولیه 1/500/000/000 ريال

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *