فرهنگ_شهروندی

#فرهنگ_شهروندی ساعت 9 شب الی 11 شب، زمان تحویل کیسه زباله به پاکبانان شهرداری میانه و قرار دادن آن جلوی درب منزل است. با انجام بموقع همین کار کوچک از طرف شهروندان، در هزینه های بسیاری از بیت المال، صرفه جویی شده و از پراکندگی حیوانات و حشرات موذی در سطح شهر پیشگیری میشود. روابط عمومی شهرداری و شورای شهر میانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook