فرهنگ_شهروندی

#فرهنگ_شهروندی ساعت تحویل زباله به پاکبانان شهرداری، از 21 تا 23 شب میباشد/ به نظر شما توجیه افرادی که درطول روز کیسه های زباله خود را جلوی درب منزل خود قرار می دهند، چیست؟

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook