ادامه عملیات خاکبرداری و زیرسازی فاز سوم پروژه کمربندی جنوبی حد فاصل میدان ایثار تا میدان شهیدجروقی(خیابان راه آهن)

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook