حضور شهردار ، معاونین و کارکنان شهردای میانه در راهپیمایی روز جهانی قدس

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook