ملاقات مردمی شهردار میانه با شهروندان محترم در روز سه شنبه های هر هفته

شهرداری میانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook