آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول فروش ضایعات

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند 1صورتجلسه شماره 428-29/7/1402وبند 1صورتجلسه شماره 462-29/9/1402شورای محترم اسلامی شهر وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش ضایعات مخزن زباله فلزی و دستگاه های چمن زن، میلگرد و سیم بکسل  وماشین آلات و خودرو بشرح ذیل از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 11  مورخه 30/10/1402 به محل مزایده (حراج) پارک موتوری شهرداری میانه واقع درخیابان راه آهن روبروی هنرستان شهیدغفور رئیسی برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.

الف) پرداخت هرنوع مالیات وعوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 17 روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید موارد مزایده را دارند درمحل پارک موتوری شهرداری میانه  میباشد .

ب) برای موارد اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد (بقیه مبلغ حداکثر ظرف یک هفته بایستی واریز گردد)که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت.

ج) رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي الزامی میباشد.

شهردار میانه –مرتضائی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *