مناقصه پروژه عمرانی سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوبه سال 1397پروژه های عمراني ذیل را ازطریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/ آخرین مهلت دریافت پیشنهادات 97/6/31 میباشد.

 

1-تکمیل خیابان کمربندی ساحلی حد فاصل پل حصارتاکشتارگاه قدیم   با برآورد اولیه 6/748/305/536ريال

2-پروژه تکمیل پیاده رو خیابان شهید مجدی وپیاده رو سازی خیابان ابوذر در شهرک امام بابرآورد اولیه 1/500/000/000 ريال

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *