نصب المان شب یلدا در میدان معلم و پیاده راه امام خمینی

نصب المان شب یلدا در میدان معلم و پیاده راه امام خمینی

در آستانه شب یلدا دو عدد المان یلدایی خریداری و در دو نقطه از سطح شهر میانه نصب شد.

برای خرید این المان ها مبلغ 700میلیون ریال از محل اعتبارات زیباسازی هزینه شد.