آگهی مزایده عمومی واگذاری دکه فلزی و غرفه تجاری پارک انقلاب

 آگهی مزایده عمومی واگذاری دکه فلزی و غرفه تجاری پارک انقلاب

شهرداري ميانه به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 41 مورخه 97/4/9 شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری (به صورت اجاره) دکه فلزی و غرفه تجاری  واقع درپارک انقلاب بمدت یک سال  باقیمت پایه ماهیانه 8/421/000 ريال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد  واجد شرایط اقدام نماید. شرکتها یا اشخاص واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی  شهرداری میانه مراجعه نمایند.ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/

(آخرین مهلت ارائه پیشنهادرات قیمت 97/5/24 روز چهارشنبه)

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *