آغاز خاکبرداری قطعه پنجم کمربندی جنوبی

خاکبرداری کمربندی جنوبی حد فاصل میدان ایثار به سمت میدان شهید ملک جروقی

عملیات خاکبرداری قطعه پنجم کنارگذر جنوبی (بلوار سید سجاد حججی) حدفاصل میدان ایثار به سمت میدان شهید ملک جروقی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: اعتبار اولیه اختصاص یافته برای این بخش از طرح احداث کنارگذر جنوبی شهر میانه 175 میلیارد ريال است که توسط پیمانکار بخش خصوصی اجرا می شود.