آماده سازی فضای سبز کوی بازارچه شهرک اندیشه برای کاشت

آماده سازی فضای سبز کوی بازارچه شهرک اندیشه برای کاشت

با اجرای جدول گذاری فضای سبز کوی بازارچه شهرک اندیشه بخشی از اقدامات آماده سازی این بوستان محلی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: بوستان محلی کوی بازارچه اندیشه در زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع احداث می شود.

اعتبار مصرف شده برای جدولگذاری این بوستان یک میلیارد ريال بوده است.