برپایی ایستگاه سلامت در شهرداری میانه

برپایی ایستگاه سلامت در شهرداری میانه

با حضور پزشک و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ساختمان مرکزی شهرداری میانه، ایستگاه سلامت برپا و خدمات رایگان تشخیصی و مشاوره درمان در قالب پویش ملی دیابت و فشار خون به کارکنان شهرداری ارائه شد.