آسفالت ریزی خیابان شهریار در کوی شهید بهشتی

آسفالت ریزی خیابان شهریار در کوی شهید بهشتی

خیابان شهریار در کوی شهید بهشتی زیرسازی و آسفالت ریزی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: خیابان شهریار در محله معروف به صابون سازی در کوی شهید بهشتی به مساحت پنج هزار مترمربع با اعتبار 20 میلیارد ريال زیرسازی و آسفالت شد.