خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارک المهدی

خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارک المهدی

یک مجموعه وسایل بازی کودکان خریداری و در بوستان محلی المهدی عج واقع در انتهای خیابان گلستان سوم در شهرک ولیعصر عج نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: این مجموعه بازی به همراه تاب و الاکلنگ و کفپوش پلاستیکی مجموعاً با اعتبار دو میلیارد ریال خریداری و نصب شده است.