ادامه عملیات زیر سازی قطعه چهارم کمربندی جنوبی

ادامه عملیات زیرسازی قطعه چهارم بلوار سید سجاد حججی (کمربندی جنوبی) با اعتبار 202 میلیارد ریال توسط پیمانکار بخش خصوصی از سر گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: در این مرحله از طرح بزرگ احداث کمربندی جنوبی شهر میانه قطعه چهارم به طول 1300 متر تکمیل و آماده آسفالت ریزی می شود که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.