حل مشکل آب های سطحی کوی نیروی انتظامی با 350 متر لوله گذاری

حل مشکل آب های سطحی کوی نیروی انتظامی با 350 متر لوله گذاری

با اجرای لوله گذاری در مسیر آب های سطحی حوزه آبریز کوی نیروی انتظامی و بخشی از سایت سه هزار واحدی مسکن مهر و تپه های بالادست آن ها مشکل دیرینه هدایت آب های سطحی این نقطه از شهرک اندیشه برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی شهر داری میانه: شیب طبیعی زمین در شهرک نیروی انتظامی و نقاط مجاور آن به گونه ای است که تقریبا تمام پس آب های شهری و بارش های طبیعی در عرصه ای به وسعت تقریبی 70 هکتار به یک آبراهه طبیعی در انتهای حوزه آبریز جاری و در نهایت پشت ساختمان دادگستری جمع می شد که مشکلات عدیده ای را برای ساکنان کوی و ساختمان دادگستری به وجود آورده بود.

پیرو دستور ویژه شهردار برای حل ریشه ای این معضل وضعیت هیدروگرافی محل مطالعه و پس از انجام بررسی های کارشناسی راهکار لوله گذاری و هدایت زیرزمینی آب های سطحی پیشنهاد و عملیاتی شد.

در این طرح یک رشته لوله کاروگیت 400 به طول 350 متر و با اعتبار 12 میلیارد ریال خریداری و پس از انجام حفاری در محل قرار داده شد تا روان آبهای منطقه را به جوب های منتهی به کانال اصلی در شهرک امام خمینی ره هدایت نماید.

کانال زیرزمینی هدایت آب های سطحی موسوم به کانال دره خرمن که از شمال شهرک امام خمینی ره آغاز و پس از طی مسیر دو کیلومتری و عبور از خیابان های شهید مجدی، بازار، سرچشمه و کوی شهید طالبی به رودخانه شهرچای در جنوب می رسد یکی از مهمترین و بزرگترین کانال های اصلی هدایت آب های سطحی شهر میانه است.