کاشت فضای سبز میدان دفاع مقدس

کاشت فضای سبز میدان دفاع مقدس

با اتمام غنی سازی و تسطیح خاک فضای سبز داخل میدان دفاع مقدس توسط واحد فضای سبز شهرداری این میدان زیبا زیر کشت چمن و گل و گیاهان زینتی رفت.