اصلاح شبکه هدایت آب های سطحی چهارراه شهید طالقانی

اصلاح شبکه هدایت آب های سطحی چهارراه شهید طالقانی

با جاگذاری لوله های کاروگیت در چهارراه شهید آیت الله طالقانی و حذف جدول روسی، شبکه هدایت آب های سطحی این تقاطع توسط واحد عمران شهرداری اصلاح و بهسازی شد.