دیوارکشی زباله خانه جدید شهر میانه

دیوارکشی محدوده زباله خانه جدید شهرداری

دیوارکشی زباله خانه جدید شهرداری در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: پروژه دیوارکشی محدوده زباله خانه جدید شهرداری به طول 400 متر با اعتبار 14 میلیارد ریال توسط معاونت عمران، معماری و شهرسازی شهرداری میانه در حال اجرا می باشد.