تجهیز زمین ورزشی بوستان لاله به چمن مصنوعی

زمین ورزشی بوستان لاله با چمن مصنوعی پوشیده شد

بوستان لاله پنجمین بوستان شهری میانه است که به امکانات زمین ورزشی فنس کشی شده و چمن مصنوعی تجهیز می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: مساحت زمین ورزشی بوستان لاله 800 متر مربع و قسمت چمن مصنوعی آن 280 متر مربع می باشد.

پیشتر بوستان های دانش، مادر، فرهنگیان و اندیشه به این امکانات تجهیز شده بودند.

با اتخاذ رویکرد جدید شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه و توجه ویژه به توسعه فضاها و امکانات ورزش همگانی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد پنج بوستان به زمین ورزشی، دو بوستان به مجموعه بازی کودکان و یک بوستان به ست دستگاه های ورزشی تجهیز شده است.