فنس کشی و فرش چمن مصنوعی زمین ورزشی در پارک اندیشه

فنس کشی و فرش چمن مصنوعی زمین ورزشی در پارک اندیشه

در ادامه ایجاد زمین های بازی ورزشی در پارک ها و بوستان های محلی میانه بوستان اندیشه نیز به این امکان تجهیز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: زمین ورزشی بوستان اندیشه در شهرک اندیشه میانه به مساحت 600 متر مربع با اعتبار تقریبی 5 میلیارد ریال زیرسازی، آسفالت، فنس کشی، چمن کاری و تجهیز شد.