نصب لانه پرندگان در پارک های شهر میانه

نصب لانه پرندگان در پارک‌های شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری میانه