نصب المان تصویری در تقاطع نماز و ورودی خیابان خاتم الانبیا