آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 5 صورتجلسه  شماره 51مورخه 96/10/6 شورای محترم اسلامی شهرمیانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره حدود 70مترمربع ازمحوطه خالی پارک فرهنگیان جهت استقرار تاسیسات بازی ترامبولینگ بصورت ماهیانه بمدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه 1/000/000 ريال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد  واجد شرایط اقدام نماید. شرکتها یا اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری میانه درهر یک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت وشرکت کنندگان ملزم به رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشند/ح/

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/22 می باشد.

 

                        

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *