آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول (اجاره مجتمع گردشگری شهربازی پارک انقلاب)

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول  نوبت اول

(اجاره مجتمع گردشگری شهربازی پارک انقلاب)

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 129-15/10/1400 شورای محترم اسلامی شهر مورد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال  به صورت اجاره به اشخاص یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و بالا ترين قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 16/11/1400بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق ثبت نمایند. (ضمناً شرکت کنندگان در مزایده باید تا تاریخ فوق اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت در مزایده را به شهرداری میانه تحویل نماید. درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهد شد).

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

1-     واگذاري به اجاره مجتمع گردشگری شهربازی پارک انقلاب  به مدت دو سال شمسی با قیمت پایه ماهیانه  به مبلغ 6،000،000 ریال برای سال اول و افزایش بهای سال دوم 15 درصد نسبت به سال قبل

 

میرزایی-شهردارميانه

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *