آگهی مزایده اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول –  اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه

شهرداري ميانه به استناد بند 3صورتجلسه شماره 62مورخه 23/5/1400شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاري اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه بمدت دوسال شمسی باقیمت پایه ماهیانه  بمبلغ 31 میلیون ریال برای سال اول وافزایش بهای سال  دوم 15درصد نسبت به سال قبل ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد واجد شرایط اقدام نماید.شرکتها  یا اشخاص واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات مورخه 3/7/1400میباشد.

میرزایی -شهردارميانه

 

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *