آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه در پارک انقلاب

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول / اجاره یک باب مغازه در پارک انقلاب

شهرداري ميانه درنظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 46 مورخه 21/4/1400 شوراي اسلامي شهر ميانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها واگذاری به اجاره مورد مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها یا اشخاص واجد شرایط به مدت دو سال که سال دوم با افزایش 15درصد اجاره بهاء نسبت به سال اول تمدید خواهد شد، اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی برای دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات آخر وقت اداری تاریخ 11/06/1400می باشد.

مورد مزایده:

1- واگذاري به اجاره مغازه واقع درپارك انقلاب (صرفا مغازه بدون دکه آهنی) با قیمت پایه ماهیانه  به مبلغ یازده میلیون ریال

                                                                        میرزایی- شهردار ميانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *