آگهی مناقصه سه پروژه عمرانی – مرحله دوم

monageseh

 

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول/  نوبت دوم

monageseh

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوب سال 1400 و آیین نامه مالی شهرداریها پروژه های عمرانی ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای رتبه وصلاحیت واگذارنماید.واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت،آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخه 26/3/1400 می باشد.

1اجرای آسفالت کوچه های سطح شه بابرآورد اولیه 000/000/000/25ريال

2-پروژه خاکبرداری وزیرسازی وآسفالت ریزی ادامه خیابان پروین اعتصامی در شهرک اندیشه وخیابان نیروی انتظامی با برآورد اولیه 000/000/200/9ريال

3-احداث مجتمع تجاری وتفریحی پارک لاله با برآورد اولیه 000/000/000/40ريال

                                                                                                     میرزایی-شهردارميانه

مناقصه سه پروژه 1400

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *