آگهی های مزایده و مناقصه / جایگاه CNG / مغازه پارک فرهنگیان/ امورات خدمات شهری

آگهی های مزایده و مناقصه / جایگاه CNG / مغازه پارک فرهنگیانامورات خدمات شهری

 

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول 

شهرداري ميانه به استناد بند2صورتجلسه شماره 151 تاریخ 4/12/99 شورای محترم اسلامی شهرمیانه و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 1 شهرداري واقع در بلوار زینبیه جنب پایانه مسافربری بمدت یک سال با قیمت پایه ماهیانه 000/000/470 ريال از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي  واجد شرایط اقدام نماید. شركت هاي واجد شرایط (مورد تائيد شركت نفت) می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی الزامی می باشد و شهرداری میانه در هریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت،

 

آخرین مهلت دریافت پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری  مورخه09/02/1400می باشد.

 

میرزایی -شهردارميانه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 142 تاریخ 23/11/99 شوراي اسلامي شهر ميانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد مشروحه ذیل را ازطریق مزایده  عمومی به شرکت ها یا اشخاص واجد شرایط به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هریک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه  09/02/1400میباشد.

1-   واگذاري به اجاره مغازه واقع در پارك فرهنگيان با قیمت پایه ماهیانه  /000/500/3 ریال به مدت یکسال شمسی

 

میرزایی-شهردارميانه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوب سال 1400 و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها واگذاری امورات خدمات شهری شهرک های اقماری شهر میانه که اسامی آنها در شرایط مناقصه اعلام گردیده را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت به مدت یکسال شمسی با برآورد اولیه 000/800/550/18 ريال بدون ارزش افزوده (با 9 درصد ارزش افزوده000/372/220/20ريال) واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت،

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 02 /02/1400 می باشد.

 

میرزایی-شهردارميانه

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *