آگهی مزایده عمومی فروش زمین شهرداری در خیابان شهید میانجی

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مرحله اول – نوبت اول

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 3 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای محترم اسلامی شهر میانه و مطابق با ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250،350 مترمربع با عملکرد شهری واقع در نبش خیابان بانک ملی روبروی آموزش و پرورش با قیمت پایه هر متر مربع 78/000/000 آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت شرایط فروش زمین و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده  بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

 آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 27/09/1398 می باشد.

میرزایی- شهردارميانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *