آگهی مزایده پارکینگ عمومی جنب مسجد جامع میانه

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول و دوم)

پارکینگ عمومی شهرداری میانه واقع در جنب امامزاده اسماعیل(ع)

 

شهرداری میانه به استناد بند 1 جلسه شماره 29 مورخه 1398/03/01 شورای اسلامی شهر میانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها درنظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری واقع در جنب امامزاده اسماعیل (ع) با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ30/000/000 يال از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان در صورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه سالیانه (به مبلغ 18/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی از تاریخ 11 / 9 /98 لغایت 1398/09/27 همه روزه در وقت اداری به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-به پیشنهادات واصله بعد از موعد مقرر، مخدوش، مشروط، مبهم و بدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30 روزچهارشنبه مورخه 1398/09/27 در محل ساختمان مرکزی شهرداری میانه با حضور مسئولین ذیربط بررسی و برنده اعلام خواهد شد که حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا نفرسوم ادامه خواهد یافت. بدیهی است که سپرده سایر افراد مسترد خواهد شد.

6- ارائه صلاحیت فردی از اداره اماکن نیروی انتظامی و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری الزامی است.

7- هزینه های جاری پارکینگ به اضافه هزینه آب و برق و گاز مصرفی به عهده مستاجرمی باشد.

8- اجاره یکساله پارکینگ در زمان انعقاد قرارداد بصورت 6 فقره چک دو ماهه اخذ خواهد شد.

9- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي الزامی است.

10-تحويل يك فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 400/000/000 ريال توسط مستاجر از بابت تضمين تعهدات در زمان انعقاد اجاره نامه لازم می باشد.

11-هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

مهدی میرزایی – شهردار میانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *