فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری میانه (مرحله اول نوبت اول)

فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری میانه (مرحله اول نوبت اول)

شهرداری میانه به استناد بند 2 مصوبه شماره 30 تاریخ 02/03/1398 شورای محترم اسلامی شهر میانه، در نظر دارد برای مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی واقع در نبش تقاطع خیابان های بانک ملی و شهید میانجی با مشخصات کلی زیر برای مشارکت در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و واگذاری شریک انتخاب نماید.

·  مساحت کل مستحدثات                                   9512،40 مترمربع

·  ارزش زمین طبق برآورد کارشناس رسمی:  100،028،000،000 ريال

·  ارزش پروانه ساخت و سایر مجوزها:                         19،395،218،711 ريال

·        مبلغ پایه فراخوان (آورده شهرداری):         119،423،218،711 ريال

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه مذکور می باشند دعوت می شود برای اطلاع از شرایط مشارکت و دریافت اسناد فرخوان از تاریخ درج آگهی  به مدت 17 روز (پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 05/04/1398 ) به واحد سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میانه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است:

·  به پاکت های فاقد لاک و مهر و درخواست هایی که از طرق دیگر و یا پس از مهلت مقرر ارائه گردند یا دارای پیش شرط و ابهام بوده یا مخدوش و قلم خورده و لاک گرفته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·  واریز حداقل 5 درصد ارزش آورده شهرداری به صورت نقدی به حساب شماره 310000187003 نزد بانک ملی به نام شهرداری میانه یا به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری میانه (به مبلغ 5،971،935،000 ريال) الزامی می باشد. لازم به ذکر است چک و یا سفته مورد قبول نخواهد بود).

·  برندگان اول، دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ویا ضمانت نامه بانکی آنها به ترتیب  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

·  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است.

·  تاریخ بازگشایی پیشنهادها یک روز کاری پس از اتمام تاریخ دریافت پیشنهاد ها خواهد بود.

·  هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میانه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

·  هزینه نشر آگهی بر عهده برنده خواهد بود.

آورده شریک سرمایه گذار: هزینه تهیه نقشه های ساختمانی و ساخت و تجهیز پروژه به ترتیب مشروحه در اسناد فراخوان و قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت.

مهدی میرزایی شهردار میانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *