آگهی مزایده اجاره تلویزیون شهری

آگهی مزایده اجاره تلویزیون شهری

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند 3 صورتجلسه شماره 108 تاریخ 1397/08/26 شورای اسلامی شهر میانه تلویزیون شهری واقع در میدان معلم را از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت یک سال شمسی با قیمت 20/000/000 ریال به اجاره واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی (1398/01/26) نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/02/12 می باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *