پیشنهادات و انتقادات
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
پیشنهاد یا انتقاد
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
ایمیل
ورودی نامعتبر
عنوان پیام
ورودی نامعتبر است
پیام(*)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی(*) کد امنیتی
کد امنیتی را بصورت صحیح وارد کنید.

شهردار

 

  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

گزارش عملکرد مالی سال 1397

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 98