رویکرد شهرداری میانه در روزهای آغازین سال جدید

رویکرد شهرداری  میانه در روزهای آغازین سال جدید

 

با شروع سال جدید، فعالیت کلیه واحدهای شهرداری برای خدمات رسانی مطلوب با جدیت فراوانی آغاز شده و چون همزمان با بارشهای شدید و سیل آسای بهاری در کل شهرها و شهرمان نیز توام بود، شهرداری میانه ضمن برنامه ریزی و فعالیت و کنترل سیلاب و آبهای سطحی توانست از خطرات ناشی از باراندگی ها اخیر بکاهد، علاوه بر آن کناره های رودخانه ها را با مساعدت سایر ارگانهای ذیربط امن نگه دارد. در ضمن با اقدامات مختص سال جدید اعم از: زیباسازی و گل کاری شهر، نصب المانهای ویژه سال جدید، نصب تابلوهای اخباری و اطلاعاتی، قدم های خوبی را در راستای آماده سازی شهر برای عموم مسافرین و میهمانان محترم فراهم نمود.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

بیلان مالی سال 1397 شهرداری میانه

مشارکت و سرمایه گذاری

تعرفه عوارض محلی سال 98